จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงาน " เทศกาลโคมเเสนดวงที่เมืองลำพูน " ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 523 ครั้ง

จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานเทศกาล "โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ค่ำวันนี้ ( 23 ตุลาคม 2563 ) บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุหริภุญชัย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานเทศกาล "โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูน โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวชาติ ร่วมพิธีและร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีช่างฟ้อน ถือโคม ที่ทำตามแบบชาวล้านนา มีความประณีต สวยงาม มาอวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพิธีเปิดในวันนี้ด้วย

เทศกาล " โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีพิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในงาน "เทศกาลโคมเเสนดวงที่เมืองลำพูน" เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป

สำหรับงานเทศกาล "โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนนั้น เพื่อเป็นการรักษาต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ที่สร้างพลัง สร้างแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปที่มีต่อองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย พระนางจามเทวี ฟื้นฟู สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการผลิตโคมล้านนา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ลำพูนเป็นนครแห่งทุนวัฒนธรรมชุมชน ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนและทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน โดยให้เป็นเมือง “ รุ่งเรือง ร่มเย็นและเป็นสุข ”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ