จังหวัดลำพูน ได้มีการเตรียมการในการดูแลความปลอดภัย ตามมาตรการของจังหวัด เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 336 ครั้ง

บ่ายวันนี้(26 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของคณะกรรมการฯที่ผ่านมา สำหรับในช่วง เทศกาล ลอยกระทง นี้ จังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมการเพื่อดูแลความปลอดภัย ตามมาตรการของจังหวัด เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย  มีข้อสั่งการให้ ทุกอำเภอในพื้นที่ดำเนินการเข้มงวดกวดขัน การนำเข้า ประทัด. หรือ ดิกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด จริงจัง  การตรวจสถานที่ท่าเทียบเรือ โป๊ะเรือที่โดยสาร สถานที่จัดงานดังกล่าว เพื่อให้มีความเรียบร้อย มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ในการช่วยเหลือ ประชาชน นักท่องเที่ยวเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น พร้อมการกวดขันด้านอุบัติเหตุทางถนน ตามมาตรการ 10 มาตรการของจังหวัด การเตรียมการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเฝ้าระวัง ตามจุดที่เสี่ยงในทุกด้าน การจัดเตรียมหน่วยเเพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปด้วย

                ด้าน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ห้วงวันที่ 1-22 ตุลาคม 2563 การออกตรวจร้านค้าจำหน่ายสุรา จำนวน 212 แห่ง สามารถจับกุมคดีสินค้าสุราได้ทั้งสิ้น 6 ราย ทั้งนี้ฝ่ายปราบปรามได้ออกตรวจแนะนำร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกฎหมายใหม่ให้ถูกต้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่ได้มีการปรับสูงขึ้น และได้ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตรอย่างเข้มงวดแล้ว

                ด้าน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ได้รายงานจำนวนคดีเด็กและเยาวชนคดีอาญา ในรอบ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน -22 ตุลาคม 2563 คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  3 ราย ความผิดเกี่ยวกัยทรัพย์ 6 ราย และความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 1 ราย รวม 10 ราย

                ด้าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ประกอบกิจการฯ มายื่นขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปแล้ว จำนวน 2 ราย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอนายทะเบียน และได้ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 อาทิ ร้านเกมการเล่น ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำ ป้องปรามและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ผลจากการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย และผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

                ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำ การตรวจขัน การจำหน่ายปะทัด พุไฟ อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อันตราย รวมถึงปัญหาด้านอาชญากรรมในช่วงเทศกาล สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน  พร้อมได้ฝากความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวขอให้ดูแล สวมใส่เสือผ้าที่หนาเพื่อป้องกันความหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาว หาก ประชาชนท่านใดขาดแคลนอุปกรณ์หรือ ผ้าห่มกันหนาว สามารถแจ้งความประสงค์ ให้ทางจังหวัดลำพูน. หรือทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  แจ้งต่อนายอำเภอ เพื่อทำการสำรวจ และเพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือ ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ