ครม.อนุมัติ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมกว่า 50,900 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 313 ครั้ง

ครม.อนุมัติ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมกว่า 50,900 ล้านบาท

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ภายใต้โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย โครงการคนละครึ่ง วงเงิน 30,000 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ในลักษณะร่วมจ่าย หรือ Co-pay ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล เป็นการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านคน ภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและการบริการต่างๆ ในอัตราร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนภายในระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง 31 ธันวาคมนี้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงิน ของธนาคารกรุงไทย คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนประมาณ 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างน้อย 100,000 ร้านค้า มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 60,000 ล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีขยายตัวร้อยละ 0.18

กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน WWW.คนละครึ่ง.com หรือไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ส่วนภาคประชาชนจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน WWW.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. ของทุกวันจนครบ 10 ล้านสิทธิ์ หากคุณสมบัติผ่าน สามารถเริ่มใช้จ่ายในโครงการนี้ได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากยังไม่เข้าไปปรับใช้จ่ายภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและเปิดรับลงทะเบียนใหม่

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ 14 ล้านคน วงเงินประมาณ 20,900 ล้านบาท เป็นการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือนจาก 200-300 บาท เป็นคนละ 700-800 บาท แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม- ธันวาคมนี้ ทั้งหากใช้จ่ายไม่ครบวงเงินจะถูกตัดทันที

สำหรับจังหวัดลำพูนนั้น การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคัก ร้านค้า ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และร้าน OTOP ได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ