ลำพูน เตรียมพร้อมปฏิบัติการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 338 ครั้ง

          จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งออกมาตรการด้านบริหารจัดการ มุ่งสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชน

          วันนี้ ( 4 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          โดยที่ผ่านมา สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2563 เกิดขึ้นรวมกว่า 513 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 485 คน เสียชีวิต 152 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในปีงบประมาณ 2563  เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง  อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูนยังเข้มข้น โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อบังคับใช้กฎหมายและกวดขันวินัยจราจร ตามฐานความผิด 10 (รสขม) พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดตั้งด่านชุมชนอัจฉริยะ หมุนเวียนครบทุกหมู่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยทุกรูปแบบ ซึ่งเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนเป้าหมายของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปีนี้ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 5 และลดจำนวนผู้เสียชีวิต ให้ต่ำกว่า 18 คนต่อแสนประชากร

          สำหรับปีงบประมาณ 2564 นี้ จังหวัดลำพูน ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ขึ้น เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น โดยร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน พร้อมออกมาตรการรองรับในด้านการบริหารจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด มาตรการสร้างจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ มาตรการด้านวิศวจราจร และมาตรการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและระบบแพทย์ฉุกเฉิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ