ลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อม สถานที่จัดงานและสถานที่เปิดงาน สักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 324 ครั้ง

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และจัดสถานที่เปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่เอกชน บ้านแม่สารป่าแดด ริมถนนสายลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยยังคงมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเข้มงวด ผู้ร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ในงานพบกับการออกร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการของเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย , การประกวดนางสาวลำพูน และมิสเตอร์ลำพูน นิทรรศการสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ และนิทรรศการพระนางจามเทวี , นิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร , สินค้า OTOP ของดี 8 อำเภอ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี , สินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs  และจากโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ