มูลนิธิรักษ์ไทย มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 354 ครั้ง

          มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองคการแคร์นานาชาติ) ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง ปรำกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่จังหวัดลำพูน

วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2563 ) ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อแจกจ่ายให้ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต

จำนวน 120 ชุด แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

- กลุ่มแรงานนอกระบบและแรงานต่างด้าว โดยมอบผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

- กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ มอบผ่านโรงพยาบาลลำพูน

- กลุ่มได้รับความรุนแรงในครอบครัว มอบผ่านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

นางนิภา  ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะด้านเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มูลนิธิรักษ์ไท (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) จึงร่วมกับ บริษัท ไทยชัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาซน) ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต โดยโครงการนี้ จะมอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น 550 ชุด สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,600 คน/ครอบครัว ซึ่งถุงยังชีพประกอบไปด้วย วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่ให้คุณค่าสารอาหารตามหลักโภชนาการ มีพื้นที่เป้าหมายในการแจกจ่ายถุงยังชีพในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะนำไปมอบให้แก่ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ต่างๆต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ