จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 435 ครั้ง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

                วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

               ในส่วนของจังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย โดยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ