เทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน สืบทอดงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 520 ครั้ง

ค่ำวันนี้(7 พฤศจิกายน 2563) ณ ข่วงวัฒนธรรมท่าน้ำ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวว่า ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน  เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่หลากหลาย มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพุทธศาสนา การเกษตร และสายน้ำ เป็นแหล่ที่อยู่อาศัยและชุมชนเก่าแก่โบราณ ทำให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตที่สำคัญ คือ ประเพณีลอยโขมด ซึ่งชาวหริภุญชัยปฏิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15  ในอาณาจักรหริภุญชัย และอาณาจักรล้านนา โดยเมื่อถึงเดือนยี่เป็ง ก่อนน้ำหลาก ชาวบ้านจะร่วมกันทำพิธีลอยโขมด โดยมีความหมาย คือ การลอยเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม, ลอยเพื่อลอยเคราะห์ลอยบาป, ลอยเพื่อส่งสิ่งของ, ลอยเพื่อบูชาพระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร และลอยเพื่อบูชาพระอุปคุตเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสดือทะเล

สำหรับ ประเพณีการลอยโขมดนี้ ตามหนังสือพงศาวดารโยนก และหนังสือจามเทวีวงศ์ กล่าวสอดคล้องเหมือนกันว่า เมื่อจุลศักราชได้ 309 (พ.ศ.1490) นครหริภุญชัยสมัยนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้น ที่ตำนานเรียกว่า โรคห่า หรือ โรคอหิวาตกโรค ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก บางพวกที่มีชีวิตอยู่เห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปต้องตายแน่  จึงพากันอพยพไปอาศัยอยู่ในเมืองสุธรรมวดี คือเมืองสะเทิม ประเทศรามัญ หรือมอญ หลังจากที่อาศัยอยู่ได้ไม่นาน  ชาวเมืองได้ทราบข่าวว่า โรคระบาดทางนครหริภุญชัยสงบแล้ว ก็คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง จึงพากันกลับมายังนครหริภุญชัยอีกครั้ง บางคนมีครอบครัวก็ไม่กลับมายังนครหริภุญชัย ยังคงอยู่ที่เดิมที่เมืองหงสา  ครั้นถึงเดือนยี่เป็ง ที่ครบรอบในการที่ได้จากพี่น้องทางเมืองหงสามา  ก็ได้จัดแต่งธูปเทียน เครื่องสักการะบูชา อาหาร เสื้อผ้า วัตถุข้าวของใส่ในแพ ให้ไหลล่องไปตามแม่น้ำ ในรูปแบบ "โขมด" ในโขมด จะมีการจุดผางประทีป ทำให้เหมือนแสงไฟจากผีโขมด  เพื่อส่องทางไปให้ถึง ผู้ที่ระลึกนึกถึงญาติพี่น้อง โดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะล่องลอยไปถึงญาติที่อยู่ในเมืองหงสาอันไกลโพ้น

หลังจากได้ลอยโขมดแล้ว ประชาราษฎร์ต่างพากันไปบูชาพระเจ้าในอารามข่วงแก้วทั้งหลาย มากมายไปด้วยผู้คนหนุ่มสาว ผู้เฒ่า ผู้แก่  รื่นเริงม่วนเล่นมหรสพสมโภชครึกครื้น  โดยสมัยโบรณ ประเพณีการลอยโขมดถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มาก และสถานที่จัดงานประเพณีลอยโขมดนี้เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญตามตำนาน เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ครั้งเมื่อพระนางจามทวีเสด็จมายังเมืองหริภุญชัย ท่านได้เสด็จมาขึ้นที่ท่าน้ำ วัดมณียาราม (วัดกู่ละมัก) จึงถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  ถือว่าเป็นวัดที่พระนางจามเทวีสร้าง และต่อมาได้บูรณะโดยครูบาศรีวิชัย

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลตันธง และผู้นำท้องถิ่นในตำบลตันธง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ประเพณีลอยโขมดจึงได้จัดงาน "ประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ และเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น,  เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ