ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 271 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้ง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ติดตามลักษณะอากาศ เดือนพฤศจิกายน 2563 เพิ่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในฤดูหนาว สถานการณ์ความต้องการน้ำ กองปฏิบัติการฝนหลวงจึงได้ปรับแผน ดังนี้

1. ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้ง ณ สนามบินกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

2. ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ที่จัดตั้ง ณ สนามบินท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

3. เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่เกณฑ์น้อย รวมทั้งบรรเทาหมอกควัน ไฟป่า และ PM 2.5 โดยมีเครื่องบิน รวม 2 ชุด ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินชนิดคาราแวน จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ