จ.ลำพูนเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 399 ครั้ง

                     จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์เมืองลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากวิกฤต ไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 27  พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. ลำพูน ริมทางหลวงหมายเลข 114 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

               วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี เเละงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  

              โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายการจัดงาน อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นิทรรศการของส่วนราชการ ภาคการเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดนางสาวลำพูน

                 และการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยในปีนี้จังหวัดลำพูน จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางป้องกันไวรัสโควิด - 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ