ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ ป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 276 ครั้ง

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลำพูน คลังจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตลาดอำเภอลี้ เพื่อประชาสัมพันธ์  ป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยผู้ค้าจะต้องปิดป้านแสดงราคาสินค้า และต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า  

                 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดวังดิน อำภอลี้  จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เจาหน้าที่คลังสำนักงานจังหวัดลำพูน และประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่แนะนำประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดลำพูน ซึ่งเกี่ยวกับ" ป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า " และแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ในช่วงโครงการคนละครึ่ง ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โครงการร้านค้าประชารัฐ และร้านทั่วไป เพื่อป้อมปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค จากการตรวจเยี่ยมพบว่าผู้ประกอบการ ร้านค้าได้จำหน่ายสินค้าในราคาปกติ และมีการปิดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ต่างบอกว่าช่วยทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าภายในร้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

             ทั้งนี้หากมีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการ ตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเข้มงวด ซึ่งมีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากพบ "กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท กรณีที่พบว่ามีการฉวยโอกาส หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-561489 .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ