รอง ผวจ.ลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 427 ครั้ง

วันนี้(11 พฤศจิกายน 2563) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีนายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ กล่าวรายงาน  มี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมร่วมพิธีเปิด

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์  กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง และให้ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว

                สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติทั้งสิ้น จำนวน 50 คน มีหน้าที่ในการติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือพาหนะความพร้อมในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ การดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

                ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้สำเร็จลุล่วง ตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ขอให้ทุกคน มีความตั้งใจในการรับฟังการฝึกอบรม ให้ความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงาน จากคณะวิทยากร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ