แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมชมชนน้ำบ่อน้อย (ชุมชนปฏิเสธไฟฟ้า) ต.นาทราย อ.ลี้ และมอบนมให้แก่เด็กในชุมชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 393 ครั้ง

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมชมชนน้ำบ่อน้อย (ชุมชนปฏิเสธไฟฟ้า) และมอบนมให้แก่เด็กในชุมชน
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมชมชนน้ำบ่อน้อย (ชุมชนปฏิเสธไฟฟ้า) และมอบนมให้เด็ก ณ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยชุมชนน้ำบ่อน้อย เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ในหมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน๑๐ ชุมชนโดยรอบวัดพระบาทห้วยต้ม ชุมชนน้ำบ่อน้อยมีประชากรประมาณ ๕๔ ครัวเรือน ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวบ้านได้ประกาศเจตนารมย์ว่าจะอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย ตามแบบดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าปาเกอะญอ เพื่อปฏิบัติธรรม และหลีกหนีความวุ่นวาย บ้านที่อยู่อาศัยจะสร้างด้วยเรือนผูกไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือใบตองตึง คานและฝาบ้าน ทำจากไม้ ไม้ไผ่ ใช้ตอกในการผูกยึดเป็นบ้านที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่อันเดียว โดยรอบชุมชนจะปลูกต้นไผ่ไว้เพื่อร่มเงา และนำมาสร้างอาชีพจักสาน ซึ่งนอกจากนี้ชาวบ้านยังปฏิเสธที่จะไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้เทียนไข ตะเกียง เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนเท่านั้น สำหรับน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค เป็นบ่อน้ำที่กระจายอยู่ในชุมชน ประมาณ ๗-๘ บ่อ
ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตรปลูกข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป ผู้หญิง/หญิงสาวในชุมชนจะทอผ้ากี่เอว ปักผ้า โดยย้อมสีจากธรรมชาติ วัสดุย้อมสีผ้าจะปลูกเองในพื้นที่ใกล้บ้าน เช่น คราม ขมิ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจักสานไม้ไผ่ ตีมีด และทำสร้อยกะลาจากมะพร้าว ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษชาวบ้านชุมชนน้ำบ่อน้อย บริโภคอาหารมังสวิรัติ มักจะปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง ที่เหลือนำไปจำหน่ายเป็นรายได้
บริเวณกลางหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีขนาดเล็กมาก ลึกประมาณ 1 ศอก ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยบริเวณรอบบ่อและก้นบ่อจะเป็นศิลาแลง แต่มีความแปลกที่ในบ่อจะมีน้ำใสสะอาดซึมออกมาตลอดทั้งปี ไม่เคยเหือดแห้ง สามารถตักได้เพียงครั้งละ 1 แก้ว ซึ่งชาวปาเกอะญอ เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำมาดื่ม เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บและทำให้หายป่วยได้ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงษาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทห้วยต้ม ได้สร้างอนุสรณ์สถานไว้บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้มาสักการะบูชา รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพิน จินดาหลวง
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ปชส.ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ