องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 พร้อมรับฟังผลดำเนินงานแก้ปัญหา COVID-19 และฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 289 ครั้ง

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่   โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหา COVID-19 ในพื้นที่ และฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดลำพูน ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดรอบที่ 2 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และทางด้านการศึกษา

จากนั้น องคมนตรี  ได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อให้แนวคิด ในการสร้างบัณฑิตราชภัฎให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ