จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 344 ครั้ง

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย  ที่ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

                เช้าวันนี้(25 พฤศจิกายน 2563) ที่ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย โดยมี นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน มี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมพิธี

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง ของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย ในวันนี้ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลุกเสือ ที่มาพร้อมกัน ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกัน และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

                นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบปะกับบรรดาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี อีกวาระหนึ่ง กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือ เนตรนารีจึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต  หากดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆ ก็ตาม คงจะทรงโสมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์สมดังพระราชหฤทัยทุกประการ ขอให้ทุกทนสำรวมจิตอธิษฐานอัญเชิญดวงพระวิญญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต ทรงสถิตและทรงเสวยสุขในสัมปรายภพเป็นนิรันดร์

                สำหรับกิจกรรมลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือ และเนตรนารี จึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต.  

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ