จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 331 ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ประกอบด้วย อำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 19 คน, อำเภอแม่ทา มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 คน, อำเภอบ้านธิ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน, อำเภอป่าซาง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน และอำเภอลี้ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน รวมมีจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น จำนวน 24 คน เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ

สำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563นั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 225 คน เสียชีวิต จำนวน 2 คน

ที่มาข้อมูล www. http://www.thairsc.com/ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ