รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 596 ครั้ง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยและความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน พร้อมทั้งตรวจสภาพปัญหาและอุปสรรค์ของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

บ่ายวันนี้ (22 มกราคม 2563) ที่ บ้านม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกลำเหมืองจำนวน 2 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการขุดลอกลำเหมืองแป้น เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ถึง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ถึง บ้านเส้ง ถึง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งใช้งบประมาณสี่แสนกว่าบาท  2. โครงการขุดลอกลำเหมืองธง เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ถึง บ้านรั่วทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม อำเมืองลำพูน ซึ่งใช้งบประมาณสองแสนกว่าบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภัยและความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน พร้อมทั้งตรวจสภาพปัญหาและอุปสรรค์ของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า การลงพื้นที่ของจังหวัดลำพูนในวันนี้ได้เห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆ แล้วมันเกินกำลังของงบประมาณกลางที่เราได้รับมอบหมาย แต่วันนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่มาช่วยหาหนทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้เร็วที่สุด ทั้งทางคณะจะได้ดำเนินการสรุปเนื้อหาต่างๆ ให้กับรองนายกรัฐมนตรี นายอุทิน ชาญวีรกูล ให้ได้รับทราบถึงปัญหา และคณะทำงานทั้งหมดคงจะได้มีการพูดคุยกัน เพื่อเตรียมเอกสาร ความเร่งด่วนและความจำเป็นของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะเข้าประชุมในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งนี้ทุกโครงการที่ได้ลงพื้นที่ในวันนี้ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ทางคณะทำงานได้เรียงลำดับความสำคัญมาแล้วทุกโครงการ ซึ่งทุกโครงการจะได้นำเข้าที่ประชุม พอได้ข้อสรุปทั้ง 4 จังหวัดทางคณะทำงานก็จะนำมาเรียบเรียงอีกครั้ง เพราะว่างบประมาณทั้ง 4 จังหวัดรวมแล้วมีประมาณห้าสิบล้านบาท และปัญหาความเดือนร้องของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นปัญหาที่กว้างมากเหลือเกิน และโครงการต่างๆ บางแห่งที่คณะทำงานได้ลงพื้นที่ได้ของบประมาณสีแสนถึงห้าแสนและงบประมารก็มีจำนวนจำกัด ซึ่งบางโครงการต้องใช้งบประมาณสองล้านกว่าเป็นต้น หรือว่าบางโครงการเช่นขอประปาและเครื่องกรองต่างๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณห้าล้านกว่าบาท ซึ่งทางคณะทำงานเห็นว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินไปจึงได้ให้ดำเนินการยอขนาดของโครงการลงมา เพราะฉะนั้นทางคณะทำงานและผู้ตรวจราชการจึงต้องมาประชุมหาข้อสรุปและข้อจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ