เด็กและเยาวชนหลายจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน "Jampha Taekwondo Championships 2020 By Baile Taekwondo lamphun"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 223 ครั้ง

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2563 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเทควันโด ที่ได้ใช้เวลาในครฝึกซ้อม เป็นการพังาน "Jampha Taekwondo Championships 2020  By Baile Taekwondo lamphun" ในฝีมือด้านการแข่งขัน การสร้างการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการสร้างความสมัคคีในหมู่นักกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกประสุบการณ์ในการแข่งขัน สร้างความกล้าแสดงออกและรักการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ