สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)"

          สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปี 2564 จากศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อคนจำนวนมากเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ที่มีความจำเป็นเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

จึงเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ”ได้ค่าแรงรายวันเป็นอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณวันละ 300 บาท จึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดในการฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้เวลาเพียง 4 - 6 เดือนหลังจบการศึกษาสามารถช่วยให้เด็กกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ”จะได้รับค่าแรงงานในตำแหน่งงานผู้ช่วยช่างหรือสาขาต่าง ๆ ตามที่ผ่านการฝึกอบรมในอัตราที่สูงขึ้นเป็นวันละ 400-500 บาท ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สนใจสอบถาม โทร. 02-1419227

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ