ขนส่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประสาน สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกำชับ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบควันดำ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 298 ครั้ง

ขนส่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประสาน สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกำชับ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบควันดำ  ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ของจังหวัดลำพูน  อย่างเคร่งคัด

            วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2563)   นางสาวนรีพัฒน์  ธนเรืองพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำพูน และคณะฯ  เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน  ลงพื้นที่ประสานสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำชับโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบควันดำ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง จังหวัดลำพูน  หากตรวจพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ให้แจ้งผู้ขับขี่หรือผู้ครอบครองให้งดใช้รถคันดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงและผ่านการตรวจสอบ สภาพให้ใช้รถได้   ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมตั้งจุดตรวจสอบมลพิษจากรถ (ควันดำ) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ตรวจสอบรถของตนเอง หรือหากพบเห็นรถที่มีความผิดปกติ เกิดควันดำเกินกำหนด สร้างมลภาวะ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส. ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ