เทศบาลเมืองลำพูน อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 320 ครั้ง

เย็นวันนี้(18 ธันวาคม 2563)  สืบเนื่องจากที่ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15 น.  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา 16.00 น.                

                สำหรับวันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประธานคณะกรรมการชุมชน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมกันจัดพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน   ให้แก่ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดลำพูนไปประดิษฐานที่แท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

                นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า  สำหรับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เป็นผลงานการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีและมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งรางวัลเทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประทศ ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างสูงสุดและประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูนที่เราทุกคนภาคภูมิใจร่วมกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ