จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมโครงการนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมโครงการนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. โดยรูปแบบของนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ประกอบด้วย นิทรรศการจุดเริ่มต้นของการทรงงานศิลปาชีพ , ผ้าประเภทต่างๆ , วงจรหนอนไหมและแมลงทับ , สรุปสถิติสมาชิกศิลปาชีพ (ด้านผ้าทอ) ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ลงมือทำด้วยตนเอง อาทิ การทอผ้าสานรัก , การ ปักผ้าสื่อรัก , การทำสีจากธรรมชาติ , สนุกไปกับห้องสมุดเคลื่อนที่ , ร่วมถ่ายรูปคู่กับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ (หอรัษฎากรพิพัฒน์)

สำหรับการจัดนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 2. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และคุณค่าของงานหัตถกรรมไทย 4. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้เป็นที่รู้จักแก่แหล่งเรียนรู้และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้าและเครื่องแต่งกายของไทย รวมถึงผ้าในราชสำนักและผ้าชาติพันธุ์ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชม สามารถรับทราบเนื้อหาของนิทรรศการ สามารถบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถานศึกษาได้ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเครือข่ายกับแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษามากขึ้น และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าชมทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ