จังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 เน้นย้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มข้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 377 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 เน้นย้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มข้น

 

วันนี้ ( 28 ธันวาคม 2563 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในห้วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการในการเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ประเด็นสำคัญของทุกหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 , พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประดับตกแต่งไฟย้อมเมือง เสน่ห์สีสันลำพูน , การมอบเกียรติบัตรการประกวดออกแบบผ้าไทย ตามโครงการ Young Designer Contest และ มอบเกียรติบัตรหน่วยเลือกตั้ง ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด

สืบเนื่องจาก ขณะนี้ มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จึงได้เร่งประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจังหวัดลำพูน ยังคงมาตรการในการควบคุมโรค โดยทุกส่วนราชการ ห้างร้าน สถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ การล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ