ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 375 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563   เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษก

                การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จฯ พระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

                ภายหลังที่ทรงถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณริมฟุตบาทถนนโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช อย่างช้า ๆ เพื่อให้พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตามมาตราการการรักษาระยะห่างการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้อง

                ทั้งนี้ มีพสกนิกรจากวงเวียนใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และกำลังพระวรกาย เพื่อรักษาเอกราชของประเทศชาติเป็นปึกแผ่นจวบจนถึงทุกวันนี้

                พสกนิกรบางคนกล่าวว่า ไม่ได้ถือว่าวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันหยุดยาวแต่อย่างใด หากแต่กลับเป็นหน้าที่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่ควรพร้อมใจกันมาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่นำพาประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขจวบจนทุกวันนี้

.               อนึ่งวันที่ ๒๘ ธันวาคม คือวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” ซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ “พระเจ้ากรุงธนบุรี” ได้ทรงเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชคืนจากการยึดครองของข้าศึก และถึงแม้ในรัชสมัยของพระองค์จะมีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลา เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น แต่พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ ศาสนา การวิทยาการต่าง ๆ รวมไปถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ