จังหวัดลำพูน แจ้งผู้มีความเสี่ยงที่ได้เดินทางไปยังสถานที่เดียวกับผู้ป่วยชายรายที่ 6 ให้ไปรายงานตัวที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ในวันที่ 7 ม.ค. 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 210 ครั้ง

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งผู้มีความเสี่ยงที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ในวัน – เวลาเดียวกับผู้ป่วยชาย อายุ 24 ปี  ( ผู้ป่วยไวรัสโควิด รายที่ 6 ของจังหวัดลำพูน ) ไปใช้บริการ ให้ไปรายงานตัวที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ในวันที่ 7 ม.ค. 2564 เวลา 8.30 - 16.30น. เพื่อประเมินความเสี่ยงรับคำแนะนำในการเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและสังเกตอาการ

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ที่มีความเสี่ยงที่ได้เดินทางไปยังสถานที่เดียวในช่วงวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยชาย อายุ 24 ปี  ( ผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 สะสมรายที่ 6 ของจังหวัดลำพูน ) ซึ่งไปใช้บริการตามสถานที่ ในพื้นจังหวัดลำพูนดังนี้

               ร้าน 7-11 สาขาสันปูเลย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
               - 2 มกราคม 2564 ( 9.00 - 9.30 น. )
               - 3 มกราคม 2564 ( 9.30 - 10.00 น. )
               - 4 มกราคม 2564 ( 9.30 - 10.00 น. )

                  ร้านมาลาพานิชย์ ฮ่องกอม่วง
             - 5 มกราคม 2564 ( 19.00 - 19.30 น. )

                  ร้านก๋วยเตี๋ยวหนุ่มนำชัย
             - 5 มกราคม 2564 ( 19.15 - 19.45 น. )

            ผู้ใดที่อยู่ในสถานที่ตามวัน – เวลาดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัว เพื่อประเมินความเสี่ยง และรับคำแนะนำในการเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและสังเกตอาการ  ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ