จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 248 ครั้ง

                   ส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2564  เพื่อติดตามตามสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่  ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มอบผ้าห่มให้แก่ ประชาชนที่ประสบภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่ อ.ป่าซาง  และ อ.ทุ่งหัวช้าง และจะจัดพิธีมอบผ้าห่มจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่ตัวแทนอำเภอ จำนวน  2,000  ผืน

                 วันนี้ ( 7 มกราคม 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี นายอนุพงษ์   วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่าช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 52 จังหวัด จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภูเขาและเทือกเขา   ซึ่งมีพื้นที่บางอำเภอของจังหวัดลำพูนมีประชาชนอาศัย ใน พื้นที่ห่างไกลที่จะประสบภาวะอากาศหนาว              

                จังหวัดลำพูน  จึงได้ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์  ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำเพื่อติดตามสภาวะอากาศ  การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือน  และการเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่ และแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ ประชาชนที่ประสบภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่  อ.ป่าซาง จำนวน 500 ผืน  และ อ.ทุ่งหัวช้าง จำนวน 830 ผืน เมื่อช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา

              ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือในการเตรียมมอบผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  จำนวน 2,000 ผืนให้แก่กลุ่มเปราะบาง ที่ประสบภาวะอากาศหนาว  ในจังหวัดลำพูน โดยจะมีตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้ารับมอบผ้าห่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน ภายในเดือนมกราคมนี้  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ