การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งปริมาณน้ำยังเพียงพอต่อการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 441 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ตามที่ รัฐบาลได้เร่งออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรนั้น

สำหรับที่จังหวัดลำพูน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน  ได้รายงานสถานการณ์น้ำดิบ การผลิตและจ่ายน้ำ ล่าสุด ( 31 มกราคม 2563 ) ปริมาณน้ำยังเพียงพอต่อการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและได้รับทราบรายงานภัยแล้ง รวมทั้งรัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินทดรองจ่าย 18 จังหวัด อาทิ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ เป็นการช่วยเหลือเร่งด่วน เป็น 2 ช่วง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2563 ที่แล้งมาก จากนั้น เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ที่ฝนจะตกน้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ