พ่อเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิด “หอศิลป์สล่าเลาเลือง”เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ภูมิปัญญาและฝึกอบรมสืบทอดภูมิปัญญาสล่า หรือช่างฝีมือสาขาต่างๆ ของจังหวัดลําพูน ให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปศึกษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 359 ครั้ง

ที่หอศิลป์ สล่าเลาเลือง บริเวณวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดหอศิลป์ สล่าเลาเลือง แหล่งรวมภูมิปัญญาช่างฝีมือสาขาต่างๆ ใน จังหวัดลำพูน โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลําพูน พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันท์ ณ ลําพูน คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลําพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทเจ้าผู้ครองนครลําพูน  นายดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมทำพิธีทางศาสนาและเปิดป้ายหอศิลป์

                นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ได้จัดตั้งหอศิลป์ สล่าเลาเลืองขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ภูมิปัญญาและฝึกอบรมสืบทอดภูมิปัญญาสล่า หรือช่างฝีมือสาขาต่างๆ ของจังหวัดลําพูน ให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลําพูน ทายาทเจ้าผู้ครอง นครลําพูนองค์สุดท้ายบริจาคที่ดิน  จํานวน  7 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งหอศิลป์ สล่าเลาเลือง และได้มอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพระธาตุหริภุญชัย งบประมาณการสร้างอาคารได้รับจากจังหวัดลําพูน และได้รับการปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมในการดําเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนส่วนหนึ่ง แต่ภายหลังมี ข้อจํากัดด้านการใช้งบประมาณ ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยจึงขออนุญาต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน เพื่อเข้ามาดูแล และใช้งบประมาณ เพิ่มเติมจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้าน บาท ภายในอาคารประกอบด้วยห้องเค้าผญา ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้อมูลประวัติของเจ้าผู้ครองนครในจังหวัดลําพูน และผู้ที่เป็นต้นแบบ ของงาน ศิลปะ งานวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม งานวิชาการทาง พระพุทธศาสนา และงานเอกลักษณ์ของลําพูน และล้านนา จนแผ่กระจายกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ประจักษ์ต่อสายตา บุคคลทั่วไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ