ทต.บ้านโฮ่ง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 28 มีนาคม นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม เวลา 15.30 น. ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ไม่ขายสิทธิ์ ขายเสียง ออกไปเลือก คนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรม มาบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง และรณรงค์ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใส

โดยขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ่ง ไปยังศูนย์ฝึกอบรมกรมการปกครอง ระหว่างทาง ผ่านร้านค้า, ตลาดนัดไชยวานิช, โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และในการนี้ นายอำนวย อุตรพะยอม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เดินรณรงค์เลือกตั้ง

อย่าลืม!!! วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ออกมาใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ