พ่อเมืองลำพูน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง รวมกลุ่มผลิตและแปรรูป น้ำผึ้งจากดอกลำไยออร์แกนิกสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

วันนี้(27 มีนาคม 2564)  ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นายอำเภอป่าซาง พัฒนาการจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการเหล่ากาชาด และคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปน้ำผึ้งจากดอกลำไยออร์แกนิก  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง โดยมี นางพัชณี วงษาฝั้น ประธานกลุ่มฯ  นายศหวัณย์  วงษาฝั้น รองประธานกลุ่มฯ นายกิติพัฒน์  เกิดคำ พัฒนาการอำเภอป่าซาง และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำดิบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                  นางพัชณี วงษาฝั้น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร กล่าวว่า  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ มีจุดขายที่สำคัญของน้ำผึ้ง คือ เลี้ยงผึ้งในสวนลำไยออร์แกนิก ปราศจากสารเคมี ทำให้ลูกค้าวางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของน้ำผึ้งที่ได้ จากน้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นความสำคัญของคุณภาพ และอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ และมีกระบวนการเก็บด้วยกรรมวิธธรรมชาติ อันเป็นการสานต่อภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อกันมา ซึ่งเหล่งผลิตน้ำผึ้งเน้นที่สวนลำไยที่มีการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการส่งของของชุมชน ที่สมาชิกกลุ่มสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งสด  เกสรผึ้ง นมผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป  สบู่น้ำผึ้ง และอื่นๆ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ล้วนมีประโยชน์มากมาย ซึ่งในน้ำผึ้งนั้นมีวิตามิน บี ชี และแร่ธาตุต่างๆ รวมถึงสารแอนติออกซิเดนท์ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นนุ่มนวล ชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนัง  และบำรุงระบบประสาท เป็นต้น  จนนำไปสู่ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีของชุมชนและของจังหวัดลำพูน

                ด้าน นายเอกสิทธิ์ จันทกลาง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนฯ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของสมาชิกเกษตรกรชาวสวนลำไยเมื่อปี พ.ศ.2550โดยริเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับลำไยสดและลำไยอบแห้ง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทำธุรกิจขนาดย่อมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิ์ภาพ มีการวางแผนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น

                ต่อมาสมาชิกกลุ่มฯ ได้ปรึกษาหารือกันเห็นว่าสมาชิกของแต่ละคนมีสวนลำไยเป็นจำนวนมาก จึงได้เสนอโครงการผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำไย  ในทางการเกษตรผึ้งเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสร เพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไร่ ทั้งในพืชไร่และพืชสวน โดยสมาชิกในกลุ่มฯต่างก็เห็นประโยชน์ของโครงการเพราะเป็นการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกและชาวบ้าน จากนั้นจึงดำเนินการแปปรูผลผลิตทางการเกษตร จากเดิมที่มีแต่ลำไยสด ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและลำไยอบเนื้อแห้ง เราจึงเพิ่มการผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำไยเพื่อจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ