สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 92 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

วันนี้ (29 มีนาคม 2564) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านการจัดประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Video Conference จากส่วนกลาง ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 76 จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ให้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) รวมทั้ง ได้รับทราบแนวปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ จากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่งต่อถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 ทั้งนี้ มีการกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , การกล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , กิจกรรม “โฆษก...บอกเล่า” และ “ประชาสัมพันธ์จังหวัด...บอกต่อ” โดยคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องวัน ช่วงบ่าย เป็นการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักโฆษก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมประชาสัมพันธ์

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ