ผู้ว่าฯ ลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม สถานการณ์หมอกควัน pm2.5 และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านระบบ VDO Conference

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 550 ครั้ง

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม สถานการณ์หมอกควัน pm2.5 และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านระบบ VDO Conference

โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งsingle comman var room  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5   โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องมีโครงการเร่งด่วน  มีมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบกับประชาชน เช่นกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร และจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน  เช่น นำรถไฟฟ้ามาใช้ในรถสาธารณะ, รถราชการและรถสาธารณะ จะต้องใช้น้ำมัน ที่มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ กระทรวง ดีอี จะต้องมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ชาวบ้านเข้าใจ ในการพยากรณ์อากาศ เช่นข้อมูลของอุตุนิยมวิทยา  ข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดลำพูน หน่วยบริการสาธารณสุขทุกหน่วยบริการมี การตั้งจุดคัดกรองเฉพาะโรคทางเดินหายใจ และมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยอย่างเข้มข้น มีการเตรียมความพร้อมของ ห้องแยก/วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ชุดPPE ที่พร้อมใช้งาน และมีระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ, ทีมแพทย์/พยาบาล มีการฝึกซ้อมแผน และเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน และมีระบบ ส่งต่อทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต

ซึ่งการปฏิบัติตัวข้อแนะนำสำหรับการป้องกันโรค ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก โดยให้ทำความสะอาดวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ฯลฯ ให้มีการเฝ้าระวัง กรณีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน หรือ คนไทยที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศจีน ต้องเฝ้าระวังสังเกตการณ์ และให้หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนรวมอยู่กันเป็นจำนวนมากในช่วง 14 วัน "หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ" หากมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย สามารถแจ้งได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน หรือ ประสานไปยังเบอร์ติดต่อกลาง โทร 062-0360444 โรงพยาบาลลำพูน หรือ 062-9206444 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

          ทั้งนี่ นากยกย้ำ 2ประเด็นถือเป็นเรื่องวิกฤต ผวจ.จะต้องบูรณาการทุกกระทรวง ทบวง กรมในพื้นที่ จังหวัดจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และต้องมีผู้รับผิดชอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ