แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนเยี่ยมชม สวนสามแสน ซึ่งเป็นแปลงเกษตรตัวอย่าง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับโครงการที่ว่างสร้างอาหาร ( Lamphun Go Green )

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 126 ครั้ง

            ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ Lamphun Go Green ในหัวข้อ " ที่ว่างสร้างอาหาร " ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเตรียมจัดการประกวดครัวเรือนต้นแบบระดับจังหวัด

          นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำคณะทำงานและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ Lamphun Go Green ในหัวข้อ " ที่ว่างสร้างอาหาร " ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้ไปเยี่ยมชม  “ สวนสามแสน ” ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ชุมชนบ้านกลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ริมถนนเส้นทาง ลี้ – เถิน ซึ่งเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และสตรอเบอรี่ ที่ปลอดสารเคมี โดย ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับชาวบ้านกว่า 30 คน ปรับปรุงลานพื้นที่ว่างของโรงเรียนร้างขนาด 20 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชปลอดภัย ได้แก่ กะหล่ำปลี , กะหล่ำดอก , ผักคะน้า , กระเทียม , มะเขือเทศ , ผักชี , เสาวรส และสตรอเบอรี่ มีการแบ่งพื้นที่แปลงเกษตรให้สมาชิกในกลุ่ม โดยมีข้อกำหนดในการปลูกพืชผักคือต้องไม่ใช้สารเคมี แต่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ทางธรรมชาติสนับสนุนการเพาะปลูก ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) , ที่ว่าการอำเภอลี้ , หน่วยงานสังกัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งทำให้พืชผักของชาวบ้านที่เพาะปลูกเติบโตงอกงาม สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้แก่พื้นที่ ซึ่งมีประชาชน และพ่อค้าแวะเวียนมาเลือกชม เลือกซื้อและสามารถเก็บผลผลิตทางเกษตรด้วยตนเอง โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ