จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส่วนราชการจังหวัดลำพูนได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นำข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะและ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการค้ากับต่างประเทศ ด้านการคมนาคม ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา และด้านศิลปกรรม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  หรือ “ วันเจษฎา ” วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม และต่อมาได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระศรีสุลาลัยเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330  เสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367  ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ คือ “ เงินถุงแดง ” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวมพระชนมายุ 63 พรรษา กับ 11 วัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ