คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน เจริญพระพุทธมนต์ ขจัดปัดเป่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

                   วันที่  11 พฤษภาคม 2564  ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย  วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองลำพูน   คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขจัดปัดเป่าโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19   โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  พร้อมด้วยคณะสงฆ์  และพุทธศานิกชนชาวจังหวัดลำพูน  ร่วมสวดมนต์บท “ รตนสูตร ” ซึ่งเป็นบทสวด เพื่อขจัดปัดเป่าโรคระบาด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ให้มีสติในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยมีนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ด้วย

                หลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ในระลอกใหม่  ซึ่งพบการติดเชื้อกระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศ  ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจ และการดำรงชีวิต ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นควรให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างแดนอัญเชิญบท “ รตนสูตร ” มาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.  พร้อมกันทั่วประเทศ และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัด สวดบทดังกล่าว หลังจากทําวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

                ทั้งนี้ในสมัยพุทธกาล เคยปรากฏโรคระบาด สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมอบสวดมนต์บท “ รตนสูตร ” แก่คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอันตรายทั้งมวลให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการสวดมนต์จะช่วยเสริมสร้าง ความมีสติ และขวัญกำลังใจ ให้สามารถหาแนวทางป้องกันและรับมือเหตุวิกฤติ ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น . 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ