จัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอป่าซาง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 233 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 แห่ง

ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 38 คน ดังนี้

- มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 7 คน

- อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 31 คน

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งกำชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพัก และให้ปฏิบัติตามมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ