จังหวัดพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล และนำไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 159 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  ที่ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานพร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, พาณิชย์จังหวัดลำพูน, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน , พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพบปะพี่น้อง สื่อมวลชนจังหวัดลำพูน ในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน และครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  โดยมี นายประเสริฐ  อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน  มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

                โอกาสนี้ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้มอบมะม่วงแฟนซี ให้กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน จำนวน 30 กล่อง เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การบริโภคมะม่วงจังหวัดลำพูนภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย                 

                    สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อันเป็นการ สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไป พร้อมกัน  ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ