เกษตรลำพูนสร้างชุมชนหยุดเผา ดันใช้การจัดการเศษวัสดุเกษตรทดแทนการเผา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมรณรงค์นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ ปี 2564 ตำบลนาทราย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2564 ซึ่งกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดงาน  มีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอลี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ให้การต้อนรับ

                ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา มีเกษตรกรเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมงาน  ซึ่งภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ