เทศบาลเมืองลำพูน พัฒนาทำความสะอาดและปลูกบัว ปรับปรุงภูมิทัศน์ร่องน้ำให้สะอาด สวยงาม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 190 ครั้ง

เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการทำความสะอาดและปลูกบัวเพื่อปรับภูมิทัศน์ร่องน้ำบริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง หลังจากที่ได้ทำการขุดลอกวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลำน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการปลูกบัวยังมีคุณสมบัติช่วยกรองของเสียดูดซับแร่ธาตุ สารอาหารและสารอินทรีย์ที่ปนมากับน้ำ เช่น สารประกอบฟอสเฟต สารประกอบไนเตรท ช่วยแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสีย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงในแม่น้ำลำคลองและที่สาธารณะ

ซึ่งปริมาณไนเตรทในแหล่งน้ำ เกิดจากการเน่าเปื่อยของ ซากพืช ซากสัตว์ อุจจาระ น้ำเน่า ปุ๋ย และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารเคมีจากเกษตรกรรม เมื่อแบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์ไนโตรเจน จากน้ำเสีย อุจจาระ และสารประกอบโปรตีน เปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย (NH3) จากนั้นเป็นไนไตรท์(NO2)และสุดท้ายไปเป็นไนเตรท (NO3)ซึ่งสามารถละลายได้ดีในน้ำ จึงไหลซึมผ่านการกรองของชั้นดินลงสู่ใต้ดินและสู่แหล่งน้ำบาดาล แต่บางส่วนพืชใช้เป็นอาหาร เนื่องจากไนเตรทเป็นสารอาหารของพืชผักและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตดังนั้นการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์และปุ๋ย เป็นสาเหตุหลักของการปนเปื้อนไนเตรทในแหล่งน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มความเข้มข้นของไนเตรทในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินมากขึ้นจนถึงปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ