มมท.จว.ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เปราะบางในพื้นที่ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย โดยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือ ผ้าห่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีปลัดอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาล และอสม.ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ