ทต.มะเขือแจ้ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเตี้ย

วันนี้ ( 25 มิถุนายน 2564 ) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเตี้ย ตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564" เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเตี้ยแก่ครูผู้ดูแลและแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเตี้ยให้มีโภชนาการที่ดีขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ