นายอำเภอเมืองลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนเข้มงวด กวดขันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง กทม. และปริมณฑล ให้เข้ามาตรการกักตัว HQ เป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 185 ครั้ง

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อ Covid19 ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และอาจมีผู้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนในช่วงระยะเวลานี้ จึงขอให้ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน หน.ศปก.ตำบล นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้

                1. ให้ ศปก.ต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เข้มงวด กวดขัน ในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง ในแพลตฟอร์ม Safe Lamphun ให้รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และกักตัว (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

                2. ให้ ศปก.ต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ เข้มงวด กวดขัน ในการติดตาม เฝ้าระวัง แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกกฎหมายหรือมีข้อมูลเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                3. สำหรับสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ให้แจ้ง ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนดำเนินการด้วย.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ