รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มโคนม บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 162 ครั้ง

บ่ายวันนี้(27 มิถุนายน 2564) ที่ ฟาร์มโคนมบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายสรายุทธ  ยิ้มยวน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายประสิทธิ์  เริ่มลึก  ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์  ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาดูงาน Smart Dairy farmer ของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประเชิญ  สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ

                นาย บัลลพ์กุล ทิพย์เนตรประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับฟาร์มโคนมบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม ที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับการเลี้ยงและดูแลวัวนมตามพฤติกรรมและความเป็นธรรมชาติ โดยมีนักวิชาการด้านสัตวบาล นักวิจัย และสัตวแทพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ใหญ่คอยดูแลตลอด 24ชั่วโมง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 29 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเกษตกร ผู้เลี้ยงโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกเกษตรกรภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ เป็นต้น เพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมโรงเรียน นมมาย์ด้า CHIANGMAI FRESHMILK ไอศกรีม ครีม เป็นต้น

                ด้านการรีดนมวัว บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม มีระบบรีดนมอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โรงรีดของฟาร์มเชียงใหม่เฟรชมิลค์ มีระบบรีดนมที่เป็นระบบปิดแบบอัตโนมัติแบบพาราเรลที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ซึ่งสามารถรีดนมวัวได้พร้อมกันครั้งละ 64 ตัว โดยใช้เวลารีดตลอดทั้งกระบวนการเพียง 10-15 นาที

                ทั้งนี้ ฟาร์มโคนมบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ระบบ Green Farm เปลี่ยนน้ำเสียและมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ฟาร์มเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ถือเป็น Green Farm มีการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ด้วยการนำมูลโคทั้งหมดภายในโรงเรือน ผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และ ก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ สำหรับเติมรถยนต์ เครื่องจักรการ เกษตร และปั่นไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม ส่วนกากตะกอนที่ได้สามารถนำไปผลิตปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

                สำหรับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019- หรือโควิด-19 อย่างเคร่งคัด.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ