จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

           นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริระดับอำเภอให้สามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้

           วันนี้ ( 28 มิถุนายน  2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบ  ใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2564  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานมอบ  ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้สวนสามแสน บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

             นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี  2564  เพื่อขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริระดับอำเภอให้สามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้ครัวเรือนได้จริง เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน .

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ