บรรยากาศการรับ – ส่ง ทหารฯ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ที่จังหวัดลำพูนยังคึกคัก ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 130 ครั้ง

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พันเอก โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พันเอก ไพรัฐ  แก้วแดง สัสดีจังหวัดลำพูน  ให้การต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ ในพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทหารกองเกินที่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 158 นาย แบ่งเป็น ทหารบก 123 นาย ทหารอากาศ 35 นาย

สำหรับการดำเนินกรรมวิธีรับ-ส่งทหาร ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งการจัดเตรียมสถานที่และกระบวนการรับตัวทหาร ตั้งแต่การรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดอำเภอ การจัดยานพาหนะและการเคลื่อนย้ายทหารเข้าหน่วย การปรับสภาพและคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมโรคใน 14 วันแรก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พบปะและกล่าวให้โอวาททหารใหม่ทุกนาย โดยกองทัพได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพอนามัย การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพ และยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทหารใหม่ มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมที่สูงขึ้น 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ