กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 142 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อสรรหาผู้เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคมได้สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจำนวน 4 สาขา ได้แก่

1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

 

เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถขอรับแบบข้อมูลบุคคลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-530923

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ