ทต.บ้านกลาง คุมเข้มให้ร้านค้า สถานประกอบการ ตลาดและห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่จัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคฯอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำร้านค้า สถานประกอบการ ตลาดและห้างสรรพสินค้า โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ถึงมาตรการป้องกันโควิด19ระลอกใหม่นี้ ซึ่งเป็นโควิดสายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อินเดียที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเกิดคลัสเตอร์เป็นวงกว้าง โดยเกิดการแพร่ระบาดมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดภาคใต้ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องนั้น ซึ่งภายหลังจากที่ศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศปก.ศบค. ได้มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานเหล่านี้เพื่อระงับการแพร่ระบาด โดยปิดเป็นเวลา 1 เดือน ทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวนมากได้กระจายตัวออกจากแคมป์ก่อสร้างกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ทำให้ความเสี่ยงในการกระจายของโรคระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน มีแหล่งชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น และมีประชากรจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด19ในพื้นที่แล้ว จะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตประชาชน และเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดลำพูนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้กวดขันให้ร้านค้า สถานประกอบการ ตลาดและห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ และกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย หรือเข้ารับบริการยังสถานประกอบการต่างๆได้ยึดหลัก D M H T T อย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง ,สวมใส่แมสตลอดเวลา ,หมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ,ตรวจวัดอุณหภูมิ และเช็คอินด้วยแอพไทยชนะทุกครั้งที่เข้าไปใช้บริการยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงไม่เข้าไปในสถานที่แออัดหรือชุมนุมชนเป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นมาตรการหลักๆที่ได้กำชับให้ประชาชน ตลอดจน แรงงานที่มาพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยครั้งนี้ต้องรีบกระตุ้นเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังตั้งการ์ดไว้ให้สูงกว่าเดิม เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดอยู่ในขณะนี้เกิดการแพร่กระจายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้น ประชาชนทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ต้องร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤติโควิด19นี้ ไปด้วยกันอีกครั้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ