ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 5922 ครั้ง

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร) เป็น ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)

1.1 ฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ฝอ.จอส.904.วปร.) เป็น ฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน (ฝอ.จอส.พระราชทาน)

1.2 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (รร.จอส.904.วปร.) เป็นโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (รร.จอส.พระราชทาน)

1.3 กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ( กกล.จอส.904.วปร.) เป็นกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส.พระราชทาน) 

2. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 1 , 2 , 3 , 4 และกรุงเทพมหานคร (ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 1 , 2, 3, 4 และ กทม .) เป็น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 , 2 , 3 , 4 และกรุงเทพมหานคร (ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 , 2, 3, 4 และ กทม .) 

3. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด..... (ศอ.จอส.904 วปร. จว. .....) เป็น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด..... (ศอ.จอส.พระราชทาน จว. ....) 

4. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอ.../เขต...จังหวัด... (ศอ.จอส.904 วปร. อำเภอ.../เขต...จังหวัด...) เป็น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ.../เขต...จังหวัด... (ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ.../เขต...จังหวัด...)

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ