เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน หลังพบผู้ติด COVID19 มาใช้บริการ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้ออกประกาศไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน

                ทั้งนี้หากมีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ต้องการเดินทางกลับเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดลำพูนได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวก ก่อนมาต้องมีการประสานงาน ศูนย์ประสานงานโควิด-19 จังหวัดลำพูน โทร.053-093725, 053-093726, 062-0197187 และ 062-9200644 และเมื่อมาถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวและคนในชุมชน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ