ลำพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม มีรับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นมารักษา 3 ราย ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 221 ครั้ง

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 29/2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติม ได้มีการรับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดกลับมารักษา ณ จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 13 กรกฎาคม 2564 สะสม 335 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 34 ราย รักษาหายแล้ว 295 ราย เสียชีวิตสะสม รวม 6 ราย

ในส่วนการรับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดกลับมารักษา ณ จังหวัดลำพูน ข้อมูลล่าสุดของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่เดินทางเข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลลำพูน มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่รับจากจังหวัดอื่น 3 ราย มียอดผู้ป่วยยกมา 19 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยยืนยันรวม 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 22 ราย

          ด้านสถานการณ์เตียงในสถานพยาบาลของรัฐ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนเตียงที่มีทั้งหมด 125 เตียง และมีการใช้เตียงไปแล้ว 38 เตียง เหลือเตียงที่รองรับได้ 87 เตียง ในส่วนของสถานพยาบาลเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีเตียงทั้งหมด 76 เตียง และยังคงเหลือเตียง จำนวน 76 เตียง

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ในครั้งนี้ประกอบด้วย  การสรุปผลดำเนินงานการตั้งด่านบูรณาการคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  การขอเพิ่มสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดของจังหวัดลำพูน Local Quarantine การพิจารณาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดลำพูน  และการพิจารณามาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ยังคงใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และหากประชาชนที่ต้องการกลับมายังจังหวัดลำพูน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประสานไปยังจังหวัดลำพูน หรือสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่พัก ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดลำพูน อย่างน้อย 1 วัน และให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่นั้น แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อพนักงานเจ้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่  พร้อมลงทะเบียน Safe Lamphun.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ